Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Ondanks dat ik mijn best doen u en jou zo goed mogelijk te behandelen kan er onverhoopt iets misgaan in het contact of tijdens de behandeling. Soms berust dit op een misverstand of miscommunicatie. Kortom, indien u het gevoel heeft dat dit het geval is, stel ik het op prijs als u dit zo spoedig mogelijk met me bespreekt zodat we dit probleem kunnen verhelpen of oplossen en de focus weer kan liggen op uw herstel.

Mochten we er samen niet uitkomen, kunt u uw klachten altijd kenbaar maken via de beroepsvereniging waarbij Het Veld is aangesloten: de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG). Deze vereniging heeft een klachtenreglement waarin uw rechten zijn vastgelegd. U kunt uw klacht indienen bij het secretariaat te Utrecht via info@avig.nl of 06-14805117 (werkdagen 10-13 uur).

De medewerker van het secretariaat zal met u bespreken wat bij uw klacht de best mogelijke procedure van afhandeling is. Eenvoudige klachten kunnen soms reeds door het secretariaat worden opgelost. Ernstiger klachten zullen ter beoordeling  aan de klachtenfunctionarissen van de AVIG voorgelegd worden. Zij zullen zich uitgaande van hoor- en wederhoor een beeld vormen van de klacht en op basis daarvan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voorstellen in de zin van bemiddeling of schikking. Zo nodig verwijzen de klachtenfunctionarissen door naar de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Als de afhandeling van de klachtenfunctionarissen niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de Geschilleninstantie SGCIG. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen.  Nadere info op http://www.sgcig.nlArtsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl