Methode

Bij begrip van het ontstaan van chronische klachten gebruik ik vaak het voorbeeld van het lichaam als een regenton. Met de jaren stapelen belastende factoren zich in ons lichaam op (lees: de regenton wordt voller en voller) zonder direct klachten te veroorzaken. Het lichaam is namelijk in staat veel te compenseren.
Belastende factoren zijn bijvoorbeeld chronische stress, emotionele trauma’s, onopgeloste infecties, onvolwaardige voeding, gifstoffen uit de omgeving als fijnstof en pesticiden etc.

Op het moment dat belastingen zich opstapelen kan de totaalbelasting zo groot worden dat het lichaam hier niet meer mee uit de voeten kan, ofwel de regenton stroomt over en klachten ontstaan. De oorzaak van deze klachten is dan niet de laatste druppel die het vat deed overlopen maar juist de onderliggende belastende factoren die maken dat het vat reeds tot de rand toe gevuld was. 

Binnen Het Veld richten we ons op het analyseren van de belastende factoren in uw lichaam.
Behandelstrategieën zijn erop gericht de geïdentificeerde belastingen te verminderen en aan te pakken. Hierbij wordt afhankelijk van de problematiek gebruik gemaakt van leefstijlinterventies, voedingsinterventies, de inzet van supplementen maar ook psycho-emotionele interventies. Op deze manier kan de balans in het lichaam worden hersteld en de regenton deels worden geleegd waardoor we weer in staat zijn te compenseren en te reageren op de uitdagingen die het leven ons biedt.

iStock_000023594748XSmall.jpgArtsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl