Welkom bij Het Veld

Welkom op de website van Artsenpraktijk Het Veld.


Deze website is bedoeld u te informeren en enthousiast te maken voor een benadering die zich richt op een duurzaam herstel van uw gezondheid. Nadruk ligt dan ook op het begrijpen van het waarom van de symptomen in plaats van het bestrijden van symptomen.
Kennis omtrent de interacties tussen psyche, zenuwstelsel, immuunsysteem en hormonaal systeem worden gecombineerd met kennis over voeding, leefstijl en suppletie om te komen tot een stapsgewijs behandelplan.

Binnen Artsenpraktijk Het Veld wordt gewerkt met het principe van positieve gezondheid waarbij de nadruk niet ligt op één enkele klacht maar op uw welzijn als geheel.

Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren


Dit betekent dat we samen op meerdere niveaus naar uw klachten zullen kijken en naast uw lichamelijke toestand bijvoorbeeld ook uw sociale relaties, levensplezier en zaken rondom zingeving zullen bespreken om een inschatting te maken waar voor u winst en positieve verandering te halen is. Natuurlijk liggen de accenten bij iedereen anders.  

Een voorbeeld van het soort klachten waarmee mensen zich melden is dan ook heel divers. Meer informatie zie het kopje: 'Indicaties'.

De behandeling dient als aanvulling op de zorg bij uw eigen huisarts of medisch specialist en zeker niet ter vervanging van deze zorg. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar samenwerking en informatie-uitwisseling met uw huisarts of behandelend specialist.

Aarzel in geval van vragen of onduidelijkheden vooral niet contact op te nemen via email of per telefoon.

iStock_000016468720XSmall.jpg

Oud-huisarts Dick Bijl over de griepprik


Een helder en nuchter relaas over de griepprik door oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl.
Goed om de feiten weer even op een rij te zetten, zeker ook in het kader van het coronavaccin.


https://nieuws.nl/algemeen/20201104/oud-huisarts-dick-bijl-over-de-griepprik-waarom-zou-je-iets-nemen-wat-niet-werkt/Artsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl