Welkom bij Het Veld

Welkom op de website van artsenpraktijk Het Veld.

Deze website is bedoeld u te informeren en enthousiast te maken voor een benadering die zich richt op een duurzaam herstel van uw gezondheid. Binnen Artsenpraktijk Het Veld wordt regulier geneeskundige kennis geïntegreerd met kennis uit de voedingsgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde en de klinische psycho-neuro-immunologie. De nadruk ligt niet op één enkele klacht maar op uw welzijn als mens, als geheel.Het soort klachten waar Artsenpraktijk Het Veld zich op richt staan vermeld onder het kopje 'Indicaties'.

Uitgangspunt hierbij is de definitie zoals deze door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is opgesteld:

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken."

Dit betekent dat we samen op meerdere niveaus naar uw klachten zullen kijken en naast uw lichamelijke toestand bijvoorbeeld ook uw karakterstructuur en sociale relaties zullen bespreken.

Meer informatie vindt u onder de betreffende kopjes. Aarzel in geval van vragen of onduidelijkheden vooral niet contact op te nemen via email of per telefoon.

De behandeling dient als aanvulling op de reguliere zorg en zeker niet ter vervanging van uw bezoek aan huisarts of specialist. Wél wordt natuurlijk gestreefd naar samenwerking en informatie-uitwisseling met uw huisarts of behandelend specialist.
iStock_000023697744XSmall.jpg
Genezing van een deel moet niet worden geprobeerd zonder genezing van het geheel"
Plato

De Zorgagenda - Wat zijn uw wensen voor goede zorg? Laat uw stem horen!

De RVS de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving agendeert in De Zorgagenda zes kernopgaven voor een gezonde samenleving. Samen vormen ze het begin van een nieuwe visie op volksgezondheid.

Spreek en denk mee! Waar liggen uw behoeftes wat betreft de zorg?
Laat ze weten aan de nieuwe minister via: www.dezorgagenda.nl/verhaal/

Lees meer...