Welkom bij Het Veld

Welkom op de website van Artsenpraktijk Het Veld.


Deze website is bedoeld u te informeren en enthousiast te maken voor een benadering die zich richt op een duurzaam herstel van uw gezondheid. Nadruk ligt dan ook op het begrijpen van het waarom van de symptomen in plaats van het bestrijden van symptomen.
Kennis omtrent de interacties tussen psyche, zenuwstelsel, immuunsysteem en hormonaal systeem worden gecombineerd met kennis over voeding, leefstijl en suppletie om te komen tot een stapsgewijs behandelplan.

Binnen Artsenpraktijk Het Veld wordt gewerkt met het principe van positieve gezondheid waarbij de nadruk niet ligt op één enkele klacht maar op uw welzijn als geheel.

Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren


Dit betekent dat we samen op meerdere niveaus naar uw klachten zullen kijken en naast uw lichamelijke toestand bijvoorbeeld ook uw sociale relaties, levensplezier en zaken rondom zingeving zullen bespreken om een inschatting te maken waar voor u winst en positieve verandering te halen is. Natuurlijk liggen de accenten bij iedereen anders.  

Een voorbeeld van het soort klachten waarmee mensen zich melden is dan ook heel divers. Meer informatie zie het kopje: 'Indicaties'.

De behandeling dient als aanvulling op de zorg bij uw eigen huisarts of medisch specialist en zeker niet ter vervanging van deze zorg. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar samenwerking en informatie-uitwisseling met uw huisarts of behandelend specialist.

Aarzel in geval van vragen of onduidelijkheden vooral niet contact op te nemen via email of per telefoon.

iStock_000019391555XSmall.jpg

230 wetenschappers wereldwijd waarschuwen voor gezondheidsschade 5G

De negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische velden worden al jaren beschreven en onderzocht.

Er lijkt een directe relatie te bestaan tussen de snel toenemende lichamelijke en psychische aandoeningen en de voortdurende blootstelling aan EMF. In 2017 en onlangs in 2019 werd het EU 5G appel geformuleerd door 230 artsen en wetenschappers uit 36 landen. Het werd gericht aan de ministers van de Europese Unie.

Lees meer...Artsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Berg en Dalseweg 83
6522 BC Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl