Tarieven & Vergoeding

Tarieven per 01-01-2022*

Eerste consult (> 18 jaar)
Intake gesprek ca. 90 minuten                                                                                    €   160.00 
Incl voorbereding medischdossier / vragenlijst 

Uitwerking behandelplan, interpretatie lab, suppletieadvies                             
incl. toelichting per mail of telefoon (+/- 30 min)                                                         €      50.00


Eerste consult (Kinderen 13-18 jaar)  
Intakegesprek 75-90 minuten                                                                                     €    140.00
incl. voorbereiding medisch dossier/vragenlijst

Uitwerking behandelplan, interpretatie lab, suppletie advies
incl. toelichting per mail of telefoon (+/- 30 min)                                                         €      50.00


Eerste consult kinderen t/m 12 jaar
Intakegesprek   (60-75 min)                                                                                        €    115.00
incl. voorbereiding medisch dossier/vragenlijst                                                        

Uitwerking behandelplan, suppletieadvies incl. toelichting per mail of telefoon 
(indien van toepassing)                                                                                               €      35.00


Vervolgconsult 45 min**                                                                                              €     85,50 


Vervolgconsult 60 min**                                                                                              €   114.00
 incl. voor/nawerk +/- 15 min


Telefonisch consult per 5 min***                                                                                 €       8.00


E-consult per 5 min***                                                                                                €       8.00


Herhaalrecept, dieetbevestiging belastingdienst                                                       €      15.00 


Pervital druppels (per flesje à 30 ml)                                                                         €        5.00


* Prijswijzigingen voor behouden
** In geval van vervolgconsulten wordt de daadwerkelijk bestede tijd van het consult in rekening gebracht per tijdseenheid van 5 minuten. 
*** In het geval van telefonische consulten en E-consulten wordt de bestede tijd die nodig was voor het beantwoorden van de vragen in rekening gebracht. 
                                                              
Voor informatie over de verwachte behandelduur per behandeling zie kopje 'Werkwijze'

Eenmaal per maand ontvangt u een gespecificeerde factuur per email die binnen 14 dagen moet worden voldaan. Na betaling kunt u uw factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. 

De meeste verzekeraars erkennen de beroepsvereniging Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG). Vergoeding vindt echter alleen plaats vanuit een aanvullend pakket en is afhankelijk van prestatiecodes. Facturen van Het Veld worden gedeclareerd onder prestatiecode 24005: leefstijlgeneeskunde & algemene natuurgeneeskunde. Over het algemeen wordt een gedeelte van het consult vergoed met een maximum bedrag per dag. 

Enkele verzekeraars waaronder CZ, Interpolis,FBTO, Nationale Nederlanden en Anderzorg vergoeden helaas niets meer.Verzekeraars De Friesland, ZIlveren Kruis en Pro Life vergoeden per 01-01-2022 prestatiecode 24005 niet meer. Indien u bij een van deze verzekeraars verzekerd bent is het belangrijk dit tijdens het consult aan te geven. Er kan dan namelijk onder de declaratiecode 24011 worden gedeclareerd waardoor zorg afhankelijk van uw pakket mogelijk wel deels vergoed wordt. Facturen zullen niet achteraf nog worden aangepast. Ook is het mogelijk te declareren onder prestatiecode 24000 (orthomoleculaire geneeskunde). Vergoeding hiervan verschilt echter meestal niet ten opzichte van code 24005. Controleer hiervoor svp de voorwaarden van uw aanvullend pakket. 

Check voor de de duidelijkheid hieromtrent uw polisvoorwaarden met name met betrekking tot de genoemde prestatiecode. Voor kosten vergoed uit uw aanvullende verzekering wordt uw eigen risico à €385 niet aangesproken. 

Kijk voor de vergoeding voor 2022 op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde
Toevoeging bij de voorwaarden: 
VGZ groep: Het Veld staat vermeld in het zorgverlenersoverzicht Vergelijk & Kies

Afspraken dienen bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar minimaal 48 uur van te voren te worden geannuleerd anders worden de consultkosten in rekening gebracht.
Voor de betalingsvoorwaarden van de AVIG klik hier: Betalingsvoorwaarden. 

Lidnummer AVIG: 1083
AGB-code praktijk: 84056055
AGB-code zorgverlener: 84028646
BIG-registratienummer: 29908818101 

iStock_000022847183XSmall.jpg
AVIG Logo transparant 1Artsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl