Werkwijze

Na het maken van een afspraak krijgt u een vragenformulier toegestuurd. Met name in het geval van uitgebreide chronische problematiek is het wenselijk dat deze minimaal 3 dagen voor de afspraak geretourneerd wordt zodat het consult kan worden voorbereid.

Tijdens het eerste consult (ca. 75 min) wordt uitgebreid ingegaan op uw klachten en de ziektegeschiedenis aan de hand van het vragenformulier. Ook worden de verwachtingen besproken. Daarnaast vindt zo nodig lichamelijk onderzoek plaats en wordt eventueel  aanvullend onderzoek (bloed en/of ontlastingsonderzoek = microbioomanalyse) geadviseerd. 
 
Tijdens de intakefase analyseren we samen uw gezondheidstoestand en ontvangt u veel uitleg en informatie over de mogelijke oorzaken en het ontstaan van uw klachten. Hieruit vloeien ook de mogelijke oplossingen voort welke we samen op een rijtje zetten. 
U krijgt u een individueel voedings- en leefstijladvies en meestal worden (natuurlijke) geneesmiddelen en voedingssupplementen voorgeschreven. Ook wordt bekeken of naast de voorgestelde behandeling aanvullende therapie elders zinvol is. Zo ja, ontvangt u hiervoor een concreet advies.

U kunt hier vervolgens zelf mee aan de slag. Meestal vindt elke +/- 2 maanden een vervolgafspraak plaats om te kijken welke klachten reeds zijn verminderd en welke nog aandacht behoeven. Hoe snel klachten verminderen hangt natuurlijk geheel af van de ernst van de klachten en ziekten bij aanvang. De meeste mensen boeken binnen 2 maanden al duidelijk vooruitgang. Bij vervolgconsulten wordt bijgestuurd, suppletieadvies aangepast en gekeken welke stappen verder nodig zijn om weer gezond(er) te worden.

Indien van toepassing wordt ook bekeken in hoeverre medicatie veilig kan worden afgebouwd of omgezet naar een ander middel in het geval van bijwerkingen. Dit laatste gebeurt zo veel mogelijk in overleg met uw huisarts of behandelend specialist.


iStock_000013402627XSmall.jpgArtsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl