Werkwijze

Na het maken van een afspraak krijgt u een vragenformulier toegestuurd. Met name in het geval van uitgebreide chronische problematiek is het wenselijk dat deze minimaal 1 week voor de afspraak geretourneerd wordt zodat het consult kan worden voorbereid.

Tijdens het eerste consult (ca. 60-75 min) wordt uitgebreid ingegaan op uw klachten en de ziektegeschiedenis aan de hand van het vragenformulier. Ook worden de verwachtingen besproken. Daarnaast vindt lichamelijk onderzoek plaats en wordt zo nodig aanvullend (bloed)onderzoek geadviseerd. Afhankelijk van uw klachten wordt psychodiagnostiek verricht met behulp van een korte kleurentest van de Zwitserse Professor L├╝scher. (Voor meer informatie zie Links).  Tijdens de intakefase wordt meestal nog niet behandeld maar ontvangt u veel informatie over de toestand van uw gezondheid en eventuele aanwezige blokkades en belastingen. Daarnaast krijgt u een individueel voedingsadvies en worden zo nodig (natuurlijke) geneesmiddelen en/of voedingssupplementen voorgeschreven. U kunt hier vervolgens zelf mee aan de slag en vervolgbehandeling in de praktijk zijn dikwijls niet direct noodzakelijk. Dit is natuurlijk volledig afhankelijk van uw gezondheidstoestand en de gevonden belastingen. Indien nodig worden in overleg vervolgbehandelingen gepland.
 
iStock_000024126414XSmall.jpgArtsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl