230 wetenschappers wereldwijd waarschuwen voor gezondheidsschade 5G

De negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische velden worden al jaren beschreven en onderzocht.

Er lijkt een directe relatie te bestaan tussen de snel toenemende lichamelijke en psychische aandoeningen en de voortdurende blootstelling aan EMF. In 2017 en onlangs in 2019 werd het EU 5G appel geformuleerd door 230 artsen en wetenschappers uit 36 landen. Het werd gericht aan de ministers van de Europese Unie.

Zij doen in hun brief een dringende oproep aan de EU ministers per direct te stoppen met 5G technologie en overige draadloze communicatie en daarvoor in de plaats een re-evaluatie op te starten inzake de gezondheidsrisico's. De EU ministers hebben het verzoek op beide momenten naast zich neergelegd. 

Waar gaat het over? Het gaat over kunstmatige EMF, Electro-Magnetische Frequentievelden:
straling, scalaire golven, pulsation, micro wave - het zijn onzichtbare velden - waar wij dagelijks meer en meer aan blootgesteld worden. Belangrijk is te weten dat de bovengenoemde onderzoeksresultaten gebaseerd zijn
op de al bestaande 3G en 4G netwerken, o.a. terug te vinden in smartphones. De gezondheidsrisico's van de 5G techniek zijn nog steeds compleet onderbelicht.

Voor meer informatie zie o.a.: https://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/

25 Nederlandse gemeentes hebben hun zorgen inmiddels geuit bij de Nederlandse overheid.
Zie: https://www.verminder-electrosmog.nl/steeds-meer-gemeenten-komen-in-verzet-tegen-een-wetsvoorstel-om-verplicht-5g-uit-te-rollen-staat-jouw-gemeente-er-al-tussen/

Zondag 29 september wordt In Groesbeek een bijeenkomst gehouden waar Dr. Martin Pall, hoogleraar biochemie en basic medical science, een uiteenzetting zal geven over het beschikbare onderzoek tot nu toe. Zie o.a. https://www.youtube.com/watch?v=keglNLQxZ3o

Waar: Groesbeek - Onder de bogen - Parklaan 273
Kosten: vrijwillig: 20 euro pp.
Tijd: 13.00 - 19.00 uur
Aanmelden en vragen: m.versleijen@telfort.nl

iStock_000023697744XSmall.jpgArtsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl